elektorat co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Elektorat

Definicja Elektorat: 1. ogół osób mających prawo uczestniczenia
w głosowaniu, którego celem jest wybranie organów uprawnionych do podejmowania decyzji (na przykład posłów, senatorów, radnych czy prezydenta). W Polsce, w przekonaniu konstytucji uprawniony do głosowania w wyborach do Sejmu, Senatu, organów samorządu terytorialnego, a również w wyborach prezydenta ma każdy obywatel, któ-
ry ukończył lat 18; 2. w wyborach dwustopniowych (pośrednich) - zespół ludzi mających prawo wyboru kandydata na konkretne stanowisko, powołany poprzez wyborców w drodze głosowania, na przykład
w Czechach, gdzie prez. wybierają członkowie parlamentu

Czym jest elektorat znaczenie w Słownik E .