ekumenizm co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Ekumenizm

Definicja Ekumenizm: (gr. oikoumně - świat
zaludniony) - idea i ruch w chrześci-
jaństwie propagujący porozumienie
i współpracę pomiędzy wieloma wyznaniami i kościołami, dążący do przywrócenia jedności. Dialog zapoczątkowano w XIX w. poprzez kościoły protestanckie ( protestantyzm), podkreślając jednak równość wszystkich kościołów, co znaczy niezgodę na wchłonięcie jednego kościoła poprzez drugi albo powrót do Kościoła rzymskiego. Kościół rzymskokatolicki na Soborze Watykańskim II w 1964 uchwalił Dekret o ekumenizmie. Idea potępiana poprzez Kościół aż do czasu pontyfikatu Jana XXIII, kiedy to e. rozpoczął przejawiać się w oficjalnych i nieformalnych spotkaniach z kościołem prawosławnymi kościołami protestanckimi, w szeregu konf., w tworzeniu instytucji rel. i badawczych, jak porady, instytuty ekumeniczne

Czym jest ekumenizm znaczenie w Słownik E .