ekstradycja co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Ekstradycja

Definicja Ekstradycja: wydanie osoby podejrzanej
o popełnienie przestępstwa albo skazanej władzom innego państwa. E. sięga początków kształtowania się prawa narodów, wyraził ją H. Grocjusz słowami: "lub karać, lub wydawać". W prawie międzynar. nie ma powszechnego obowiązku e. przestępców, lecz państwa realizują ją opierając się na wielostronnych albo dwustronnych umów. Warunkiem e. jest fakt identyczności ustawodawstwa karnego obu krajów. Przewarzająca część krajów nie wydaje swych własnych obywateli
i karze ich za przestępstwa popełnione za granicą samodzielnie, do znanych wyjątków należą USA i W. Brytania. E. nie podlegają przestępcy polit., którym przysługuje prawo azylu politycznego. Przestępcy wojenni i zbrodniarze przeciw ludzkości nie podlegają zwykłym procedurom e

Czym jest ekstradycja znaczenie w Słownik E .