ekologizm co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Ekologizm

Definicja Ekologizm: zespół idei i działań polit.
i społ., których istotą jest przeciwdziałanie zagrożeniom, niszczeniu środowiska naturalnego człowieka, tendencja do życia
w zgodzie z naturą, między innymi korzystania z nieskażonej żywności. Od początku lat 70.
XX w. sprawa ochrony środowiska stała się obiektem polityki organizacji międzynar., takich jak ONZ, czy różnego typu organizacji regionalnych, na przykład Wspólnot Europejskich. Powstały partie polit. ( Zieloni) i organizacje pozarządowe typu Greenpeace włączające w swój program ekologię. Ocenia się, Iż
przez wzgląd na dramatycznym wzrostem skali zagrożeń w tej dziedzinie i koniecznością tworzenia ładu ekologicznego opartego na zasadzie harmonijnego ekorozwoju, e. stanie się jedną z wiodących tendencji w XXI w

Czym jest ekologizm znaczenie w Słownik E .