egzekutywa co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Egzekutywa

Definicja Egzekutywa: organ wykonawczy państwa w przeciwieństwie od legislatywy i wymiaru sprawiedliwości. Termin wiąże się z trójstopniowym podziałem władzy i ma wykorzystanie zarówno do mechanizmu parlamentarnego,
gdzie organami władzy wykonawczej są rząd, prezydent albo władca, jak i prezydenckiego, gdzie władzą wykonawczą jest prez. i podległa mu administracja; organy wykonawcze w partiach polit. i organizacjach społ

Czym jest egzekutywa znaczenie w Słownik E .