egoizm co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Egoizm

Definicja Egoizm: postawa życiowa polegająca na kierowaniu się w postępowaniu tylko własnym dobrem i interesem. W psychologii e. znaczy skłonność jednostki do przetrwania i obrony siebie. Przybiera ona postać anomalii, gdy człowiek przywiązuje nadmierną wagę do własnej osoby i realizuje własne cele kosztem innych. Przeciwieństwem e. jest altruizm

Czym jest egoizm znaczenie w Słownik E .

Co znaczy Ekstremizm Polityczny:
Porównanie okazywanie skrajnych poglądów poprzez osoby, partie polit. i inne organizacje i wykorzystywanie radykalnych środków dla osiągnięcia zakładanych celów polit., ideowych, czy ekon. Ekstremiści mogą egoizm co znaczy.
Krzyżówka Eksport:
Dlaczego wytworzonych w danym państwie dóbr i usług. Usługi w handlu zagr. to transport, tranzyt, ubezpieczenia, usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne. E. wiąże się z koniecznością sprzedaży poza egoizm krzyżówka.
Co to jest Elektorat:
Jak lepiej mających prawo uczestniczenia w głosowaniu, którego celem jest wybranie organów uprawnionych do podejmowania decyzji (na przykład posłów, senatorów, radnych czy prezydenta). W Polsce, w przekonaniu egoizm co to jest.
Słownik Etos:
Kiedy z socjol. kult. Znaczy styl życia akceptowany poprzez daną zbiorowość oparty na przyjętej hierarchii wartości, przejawiający się w wypowiadanych wprost sądach albo w postawach i zachowaniach jej egoizm słownik.
  • Dodano:
  • Autor: