efekt cieplarniany co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Cieplarniany Efekt

Definicja Efekt Cieplarniany: jeden z negatywnych skutków skażenia środowiska naturalnego. Bazuje na zatrzymywaniu się
w atmosferze coraz większych części promieniowania podczerwonego, co prowadzi do ogrzewania się Ziemi. Przypuszcza się, Iż to jest rezultat zmiany zawartości gazów w powietrzu, a szczególnie gwałtownego wzrostu stężenia dwutlenku węgla. Prognozy zakładają, Iż jeżeli tempo spalania paliw kopalnych utrzyma się, to pośrodku 40-45 lat może nastąpić nasycenie nim atmosfery, co spowodowałoby średni przyrost powierzchniowej temp. Ziemi o około 1,5-4,5C. Raport Międzynarodowego Zespołu do Zmian Klimatycznych (1995) jest pesymistyczny. Przewiduje, Iż w kolejnym stuleciu poziom wód morskich może wzrosnąć wskutek topnienia lodów o około 1 m, zalewając przewarzająca część delt rzecznych, wysp na atlantyckim wybrzeżu USA, część Chin, wyspy na Oceanie Indyjskim i Spokojnym. Zimy będą cieplejsze, a lata niebezpiecznie dla życia upalne. Zaostrzą się susze, opady deszczu będą prowadziły do nieustających powodzi

Czym jest efekt cieplarniany znaczenie w Słownik E .