edukacja polityczna co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Polityczna Edukacja

Definicja Edukacja Polityczna: ogół mechanizmów, których celem jest kształtowanie świadomości, postaw i kultury politycznej ludzi należycie do panujących w danym społ. ideałów. Prowadzi ją w pierwszej kolejności szkoła poprzez program wychowawczy i nauczanie przedmiotowe.
Zadaniem szkoły w dziedzinie e.p. jest między innymi zapoznanie uczniów z zasadami funkcjonowania demokr. państwa prawa i jego instytucjami i regułami i procedurami demokr.; rozwijanie poczucia odpowiedzialności za siebie, środowisko społ. i przyrodnicze; kształtowanie postaw w duchu tolerancji światopoglądowej, polit., etnicznej i rasowej. Ważnym zadaniem jest również przygotowanie uczniów do aktywnego udziału w życiu społeczeństwa. E.p. prowadzi także prasa, radio i telew

Czym jest edukacja polityczna znaczenie w Słownik E .