dyskusja parlamentarna co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Parlamentarna Dyskusja

Definicja Dyskusja Parlamentarna: zamiana poprzez posłów poglądów, recenzji i ocen w czasie posiedzenia Sejmu. Dyskusją kieruje Marszałek Sejmu. Udziela on głosu posłom, którzy zgłosili się do wystąpień i pilnuje przestrzegania postanowień Przepisu Sejmu dot. prowadzenia dyskusji. Poza zgłoszoną już spisem mówców, marszałek może udzielić głosu tylko w nawiązniu ze zgłoszeniem wniosku formalnego albo sprostowania błędnie zrozumianego stwierdzenia. Wnioski formalne mogą dotyczyć wyłącznie spraw będących obiektem porządku dziennego i przebiegu posiedzenia na przykład przerwania, odroczenia albo zamknięcia posiedzenia, uchwalenia jego tajności, zamknięcia listy mówców, zmiany metody prowadzenia dyskusji, ograniczenia czasu przemówień, głosowania bez dyskusji. W czasie debaty parlamentarnej nad projektem ustawy konst. albo zmiany regulaminów konst., a również nad projektem ustawy budżetowej i innych planów finansowych nie można zgłaszać wniosków formalnych dot. zamknięcia posiedzenia i zamknięcia d.p. Poza spisem zgłoszoną do dyskusji, marszałek udziela głosu Prezydentowi RP dla wygłoszenia orędzia (nie przeprowadza się nad nim d.p.), a również premierowi, członkom rządu (na przykład ministrom stanu), prezesowi Sądu Najwyższego, przewodniczącemu Trybunału Stanu, prezesowi Najwyższej Izby Kontroli, prezesowi Narodowego Banku Polskiego, Rzecznikowi Praw Obywatelskich

Czym jest dyskusja parlamentarna znaczenie w Słownik D .