dyskonto co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Dyskonto

Definicja Dyskonto: operacja
polegająca na skupie weksli poprzez
bank przed terminem ich płatności.
Dotychczasowy właściciel, sprzedając
weksel, otrzymuje kwotę na nim wy-
mienioną, zmniejszoną o tak zwany stopę dyskontową, a więc odsetki i pewne wydatki manipulacyjne. W ten sposób osoba posiadająca weksel może czekać do momentu wykupu weksla poprzez jego wystawcę, tylko może go zamienić na gotówkę w banku. Banki także mogą w ten sam sposób sprzedać weksel bankowi centralnemu. Wtedy operacja taka nosi nazwę redyskonta

Czym jest dyskonto znaczenie w Słownik D .