deprywacja co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Deprywacja

Definicja Deprywacja: przypadek, gdzie człowiek pozbawiony jest czegoś, co jest mu konieczne do normalnego życia albo funkcjonowania; brak zaspokojenia jakiejś podstawowej potrzeby jednostki. D. może dotyczyć potrzeb fizjologicznych (na przykład pokarmu, pragnienia, snu), społ. (na przykład przypadek izolacji, osamotnienia), emocjonalnych (na przykład braku kontaktu z kolegami, rodzicami), psych. (na przykład przypadek niepowodzenia, rozczarowania). Niezaspokojenie którejś z nich może wywołać stres, a w przypadkach skrajnych nawet Zgon. W naukach społ. d. polityczna - przypadek, gdzie jednostka ma poczucie niesprawiedliwości w dostępie do dóbr materialnych i niematerialnych, a również niemożności zdobycia określonej pozycji w elicie władzy

Czym jest deprywacja znaczenie w Słownik D .