decyzja polityczna co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Polityczna Decyzja

Definicja Decyzja Polityczna: świadomy akt wyboru jednego działania polit. spośród wielu możliwych. D.p. podejmowane są poprzez organizacje (na przykład ONZ, NATO) i gremia międzynar. (na przykład zjazdy polityków), władze krajów. (na przykład rząd, parlament), lokalne (samorząd) i partyjne. O wartości d.p. przesądza ostateczny wynik. Stąd także d.p. powinna określać: cele, które należy osiągnąć; sposoby wskazujące metody ich realizacji; środki pozostające w dyspozycji decydenta. Każda d.p. musi być poprzedzona analizą: sytuacji zewn., która warunkuje realizację przedsięwzięcia, zasięgu jej poparcia ze strony wykonawców i posiadanych środków materialnych i organizacyjnych. Jakość d.p. zależy także od warunków: optymalne (znane są okoliczności działania) - wynik jest łatwy do przewidzenia; ryzyka (wiadomości są niepełne) - prawdopodobieństwo zamierzonego efektu wynosi 50%; niepewności (brak informacji o kierunkach zachodzących zmian
w otoczeniu) - rezultatu skutków własnych działań nie można w ogóle przewidzieć. Podejmowanie d.p. złożona jest z kilku etapów: sformułowania problemu do rozwiązania; projektowania celów i sposobów ich realizowania; wyboru najlepszego wariantu postępowania; podjęcia decyzji i kontroli jej wykonania. Mechanizm decydujący i wybór działania uzależnione są od: stopnia współpracy w obrębie ekipy decyzyjnej, zaangażowania jej członków w realizację zaplanowanych celów, środków finansowych pozostających w ich gestii, możliwości organizacyjnych, a również ilości wiarygodnych informacji

Czym jest decyzja polityczna znaczenie w Słownik D .