debata parlamentarna co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Parlamentarna Debata

Definicja Debata Parlamentarna: unormowany regulaminem sposób prowadzenia dyskusji na temat zagadnień, które są obiektem dziennego porządku posiedzenia parlamentu. Odpowiednio z Regulaminem Sejmu RP Marszałek Sejmu udziela głosu posłom, w kwestiach nad ustalonym punktem porządku dziennego, wg kolejności zapisu. Przemówienia posłów w dyskusji nie mogą trwać dłużej niż 10 min., a wystąpienia w imieniu klubu poselskiego - 20 min.. W d.p. nad daną sprawą poseł może zabierać głos tylko dwa razy, nie mniej jednak powtórne przemówienie nie może trwać dłużej niż 5 min.. Marszałek Sejmu po porozumieniu z Konwentem Seniorów, ma prawo ustalić inny czas przemówień. Zobacz także regulamin parlamentu

Czym jest debata parlamentarna znaczenie w Słownik D .