centralna tabela ofert co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Ofert Tabela Centralna

Definicja Centralna Tabela Ofert: firma akcyjna odpowiadająca za transakcje zawierane na rynku pozagiełdowym wPolsce. Akcjonariuszami CTO mogą być jedynie te domy maklerskie, które podpisały akt notarialny powołujący spółkę, tylko one mogą brać udział w pozagiełdowym obrocie papierami wartościowymi, a to znaczy, Iż akcje CTO mogą być wyłącznie imienne. Nie można ich wymienić na akcje na okaziciela

Czym jest Centralna Tabela Ofert znaczenie w Słownik C .