polityczny co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Polityczny Cel

Definicja Cel Polityczny: stan albo przypadek, do której się zmierza poprzez zaplanowane postępowanie; wyobrażenie skutku działania wsferze polit. - rezultatu wzajemnych oddziaływań pomiędzy partiami polit., ekipami społ., elitami, ośrodkami decyzji polit. Do c.p. zalicza się na przykład mobilizowanie ludzi do uczestnictwa wżyciu publicznym, kształtowanie ich świadomości, kultury i postaw polit.; wzmocnienie, utrzymanie bądź osłabienie znaczenia poszczególnych podmiotów polityki, zmianę, modyfikację albo utrzymanie stabilności mechanizmu polit

Czym jest cel polityczny znaczenie w Słownik C .