behawioralizm co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Behawioralizm

Definicja Behawioralizm: kierunek badawczy w naukach społ., nawiązujący do behawioryzmu, koncentruje się na analizie zachowań indywidualnych i zbiorowych, rozwinął się w stanach zjednoczonych ameryki po II wojnie świat., nawołuje do wykorzystywania empiryzmu (doświadczenia) w badaniach naukowych. W analizie zachowań społ., postuluje wykorzystywanie: ankiety, wywiadu, statystyki, symulacji. Na podst. badań behawioralistycznych stwierdzono, Iż na życie polit. kluczowy wpływ wywierają motywacje psychiczne. Dlatego przedmiotem zainteresowań politologii stała się między innymi władza sprawowana w społecznościach lokalnych, kultura polit., a również mechanizm polit. i funkcjonowanie koalicji polit

Czym jest behawioralizm znaczenie w Słownik B .