badania pokojem co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Pokojem Nad Badania

Definicja Badania Nad Pokojem: badanie problemów pokoju
i wojny, edukacja wyodrębniona po II wojnie świat. Postęp studiów strategicznych, zorientowanych na analizy wyścigu zbrojeń, jego kontroli i ograniczania, a również uwarunkowań, przebiegu irozwiązywania konfliktów wywołało istnienie przeciwstawnych bloków polit.-milit. i zimna wojna. Z czasem rozwinęły się także badania nad społ.-ekon. warunkami pokoju. W procesie rozwoju tego kierunku badawczego wytworzyły się dwie orientacje metodologiczne - irenologia (od gr. eirene - pokój) i polemologia. Badania nad zjawiskiem i uwarunkowaniami pokoju prowadziły instytuty i organizacje tworzone w wielu państwach, do najsłynniejszych należały między innymi skandynawskie ośrodki - SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute), Peace Research Institute w Oslo; Research Association), z siedzibą w Londynie. W Polsce badania nad pokojem prowadzą placówki uniwersyteckie

Czym jest badania nad pokojem znaczenie w Słownik B .