arbitraż co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Arbitraż

Definicja Arbitraż: łączona transakcja giełdowa kupna sprzedaży towarów albo papierów wartościowych. W bank. - wykup papierów wartościowych na rynkach, na których notowania danych walorów są korzystne, w celu ich odsprzedaży z zyskiem na innych rynkach. W międzynar. prawie handlowym znaczy sąd, którego zadaniem jest rozstrzyganie sporów pomiędzy przedsiębiorstwami z różnych państw. Zobacz także rynek, zysk

Czym jest arbitraż znaczenie w Słownik A .