aneksja co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Aneksja

Definicja Aneksja: zajęcie części albo całości terytorium państwa pod przymusem albo przy wykorzystaniu siły zbrojnej albo innych środków nacisku. Może być jednostronnym aktem albo rezultatem wymuszenia zgody na anektowanym kraju. Przykłady a.: Anschluss Austrii, przejęcie części Czechosłowacji opierając się na układu monachijskiego poprzez hitlerowskie Niemcy w1938, włączenie Wolnego Miasta Gdańska do Trzeciej Rzeszy i ziem wschodnich Polski do republik radz.
w 1939, zajęcie poprzez ZSRR republik bałtyckich i rumuńskiej Besarabii. Po
II wojnie świat. próbą formalnej a. było włączenie Kuwejtu do Iraku w 1990, co wywołało wojnę w Zatoce Perskiej. Karta ONZ i Akt Końcowy KBWE uznał a. za nielegalną. To jest logiczna konsekwencja zakazu agresji, a więc użycia siły albo groźby jej użycia i respektowania zasady nietykalności niepodległości państwa i jego integralności terytorialnej. Na gruncie prawa międzynar. terytorium można nabyć na mocy prawa na drodze cesji (dobrowolne odstąpienie poprzez jedno kraj drugiemu części terytorium) albo plebiscytu (przegłosowania poprzez ludność zamieszkującą dane terytorium decyzji o zmianie jego przynależności państwowej)

Czym jest aneksja znaczenie w Słownik A .