adenauer konrad co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Konrad Adenauer

Definicja Adenauer Konrad: znakomity polityk niem., nadburmistrz Kolonii (1917-33) i przewodniczący Prus-
kiej Porady Państwa (1920-32) - pozbawiony tych funkcji poprzez nazistów. Jeden zwspółzałożycieli Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU) w 1946 i jej przewodniczący do 1965, kanclerz RFN (1949-63) i min. spraw zagr. (1951-55). Odegrał znakomitą rolę w procesach integracji europejskiej, przyczyniając się do stworzenia EWG i Euratomu, wprowadził Niemcy do EWWiS i Porady Europy. Wg A. integracja euro. miała służyć postępowi Europy Zach., umożliwić Niemcom odzyskanie znaczenia
w Europie, przyczynić się wprzyszłości do jedności niem. i zabezpieczać jednocześnie przed odejściem od zasad demokracji, praworządności i pokojowego rozwoju. Zaangażowany wdziałania na rzecz pojednania niem.-franc. Do pocz. lat 50. podtrzymywał tezę o jedności Niemiec w granicach z1937. Z racji na nieprzejednaną postawę zach. krajów alianckich jego teza została odrzucona

Czym jest Adenauer Konrad znaczenie w Słownik A .