adaptacja społeczna co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Społeczna Adaptacja

Definicja Adaptacja Społeczna: mechanizm przystosowania się jednostki (ekipy) do ustalonych warunków społ.; wynik przystosowania społ. jednostki (ekipy) iuzyskiwania równowagi pomiędzy potrzebami indywidualnymi a uwarunkowaniami otoczenia społ. Na a.s. wywierają wpływ: inteligencja i znajomość własnych możliwości, uspołecznienie jednostki, samodzielność i odpowiedzialność, przynależność do jakichś grup socjalnych. Dzięki a.s. człowiek zaspokaja własne naturalne potrzeby i jest lepiej opracowany do życia w społeczeństwie. A. zawodowa - przystosowanie się pracownika rozpoczynającego pracę do stawianych mu wymogów

Czym jest adaptacja społeczna znaczenie w Słownik A .