współczynnik starości co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Demograficznej Starości Współczynnik

Co to znaczy: relacja ludności starej do ogólnej liczby ludności wyrażony w %.; [%] gdzie: = współczynnik starości demo-Wsdgraficznej, Lst = liczba ludności starej (jest to w wieku 60 i więcej lat) w danym roku na danym obszarze, = ogólna liczba ludności zaLogółmieszkującej dany region w danym roku. Interpretacja w.s.d. zaproponowana poprzez E. Rosseta, lecz tylko przy założeniu, Iż ludność stara to ludność w wieku 60 i więcej lat:–8,0% > Wsd młodość demograficzna; –8,0% < Wsd < 9,9% dojrzałość demograficzna; –10,0% < Wsd < 11,9% przedpole starzenia się; –12,0% < Wsd < 14,9% startowy stan starości; –15,0% < Wsd < 19,9% zaawansowany stan starości; –20,0% < Wsd < 24,9% wysoki stan starości; –25,0% < Wsd anormalnie wysoki stan starości. W Polsce w.s.d. wynosi 17,5%

Czym jest Współczynnik Starości znaczenie w Słownik geografia W .