użytki rolne co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Rolne Użytki

Co to znaczy: ogół powierzchni służących rolniczo w obrębie określonego terytorium, na przykład państwie, województwa czy gospodarstwa rolnego. Na u.r. składają się: → grunty orne, uprawy trwałe (sady, plantacje) i użytki zielone (→ łąki i → pastwiska)

Czym jest Użytki Rolne znaczenie w Słownik geografia U .