usługi co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Usługi

Co to znaczy: najogólniej – działalność gospodarcza mająca charakter nieprodukcyjny. U. służą zaspokajaniu potrzeb socjalnych nie przez → produkcję i → konsumpcję dóbr, ale poprzez świadczenie i konsumpcję czynności. U. są, w okolicy → rolnictwa i → przemysłu, trzecim fundamentalnym → sektorem gospodarki, zaś ich postęp jest miarą nowoczesności i poziomu → rozwoju gospodarczego (→ postindustrialna etap). U. podzielone są na materialne, do których zaliczamy: → handel, → transport, → łączność, → gospodarkę komunalną i niematerialne, do których zaliczamy: ochronę zdrowia, edukację, administrację i wymiar sprawiedliwości, finanse i ubezpieczenia, kulturę. Podziałów u. jest sporo, na przykład z racji na odbiorcę, konsumenta u. mamy do czynienia z u. dla odbiorcy indywidualnego (nauka, ochrona zdrowia, handel detaliczny, turystyka, rozrywka) czy u. dla firm (obsługa finansowa, prawna, doradztwo a więc tak zwany consulting, marketing, reklama, handel hurtowy, przewozy towarowe). U. można również podzielić na zaspokajające → potrzeby fundamentalne: (na przykład handel, krawiectwo, punkty fotograficzne, kserograficzne, szewstwo, transport) jak i potrzeby wyższego rzędu (na przykład szkolnictwo wyższe, teatry, filharmonie, wyspecjalizowane placówki ochrony zdrowia, bankowość, ubezpieczenia, kierowanie i marketing; → usługi wyższego rzędu, → czwarty obszar)

Czym jest Usługi znaczenie w Słownik geografia U .