usługi wyższego rzędu co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Rzędu Wyższego Usługi

Co to znaczy: wyspecjalizowane → usługi świadczone poprzez wysoko wykwalifikowanych ekspertów, skierowane na zaspokajanie → potrzeb ludności (potrzeby w dziedzinie nauki, zagospodarowania wolnego czasu); świadczone względem firm (otoczenie biznesu) i powiązane z obsługą → państwa. Do u.w.rz. należą między innymi: wyspecjalizowane usługi medyczne, szkolnictwo wyższe, edukacja, kultura i sztuka (teatry, galerie, filharmonie, opery), usługi powiązane z kreowaniem mody, bankowość, ubezpieczenia, lokowanie kapitału, obsługa prawna i finansowa, doradztwo prawne i finansowe, biura projektowe, consulting, reklama, usługi w dziedzinie public relations, łączność, usługi powiązane z zarządzaniem gospodarką i krajem (wyższe szczeble administracji państwowej). Obszar tych usług jest najlepiej rozbudowany w państwach o wysokim poziomie rozwoju gospodarczego (→ postindustrialna etap). Do usług niższego rzędu należą usługi o charakterze fundamentalnym, powszechne, z których korzystamy na co dzień, a do ich świadczenia nie potrzeba wysokich kwalifikacji (handel, komunikacja, fryzjerstwo, krawiectwo, szewstwo, usługi hydrauliczne, napraw sprzętu i tak dalej)

Czym jest Usługi Wyższego Rzędu znaczenie w Słownik geografia U .