urbanizacja właściwa co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Właściwa Urbanizacja

Co to znaczy: pierwsza etap → urbanizacji polegająca na → koncentracji ludności i działalności społeczno -gospodarczych w mieście następującej przeważnie pod wpływem → uprzemysłowienia (→ miasto przemysłowe). Urbanizacja przebiega raczej w aspekcie demograficznym (→ urbanizacja demograficzna) i charakteryzuje się bardzo szybkim wzrostem liczby ludności miast. Intensywny postęp → industrializacji przyczynia się do powstawania wielu miejsc pracy, co uruchamia mocny → napływ migracyjny ludności ze wsi do miast. Skutkuje to błyskawiczny przyrost liczby ludności w miastach i równocześnie przyrost → gęstości zaludnienia (→ stadia rozwoju miast, → formuła Clarka). Mechanizm ten trwa aż do osiągnięcia pewnej maksymalnej gęstości zaludnienia, ponad której dalsza → koncentracja ludności już nie następuje. Na tym etapie rozwoju procesu urbanizacji są na przykład: Indie, Chiny, Indonezja, Filipiny, Brazylia, Ekwador, Boliwia, Meksyk, Egipt i Turcja. W niektórych państwach świata podobne mechanizmy zostały dopiero zapoczątkowane. To są państwa najsłabiej zurbanizowane: Rwanda, Niger, Somalia, Kamerun, Czad, Mali, Sudan, Malawi, Tanzania, Etiopia, Bur-kina Faso, Wybrzeże Kości Słoniowej, Oman, Afganistan, Laos, Nepal. Nieco bardziej zaawansowane mechanizmy urbanizacji odnotowujemy w Mozambiku, Ugandzie, Zimbabwe, Senegalu, Angoli, Birmie, Bangladeszu, Pakistanie

Czym jest Urbanizacja Właściwa znaczenie w Słownik geografia U .