urbanizacja społeczna co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Społeczna Urbanizacja

Co to znaczy: upowszechnianie się → miejskiego stylu życia, jest to przyjmowanie ustalonych postaw (na przykład większa tolerancyjność), konsumpcyjnego stylu życia, nastawienie na realizację własnych potrzeb i aspiracji, zmiana mechanizmu wartości, większa anonimowość (zanik instytucji sąsiedztwa) i nabywanie zdolności korzystania z techniczno-organizacyjnych urządzeń miejskich. Postawy i dążenia ludzi prowadzą również do zmian demograficzno -socjalnych przejawiających się między innymi w odchodzeniu od → modelu rodziny wielodzietnej na rzecz → rodziny małodzietnej

Czym jest Urbanizacja Społeczna znaczenie w Słownik geografia U .