urbanizacja przestrzenna co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Przestrzenna Urbanizacja

Co to znaczy: ogół przemian opierających na znacznym zwiększeniu intensywności zastosowania przestrzeni miejskiej (zwarta, wielopoziomowa zabudowa), a również na rozwoju przestrzennym miast (rozszerzaniu się granic administracyjnych miast i wchłanianiu w obręb miasta dawnych obszarów wiejskich) i na rozprzestrzenianiu się przemian urbanizacyjnych (w aspekcie demograficznym, ekonomicznym, społecznym) poza granice miasta (→ urbanizacja wsi, → suburbia). Przejawia się to wzrostem intensywności i standardu zabudowy mieszkaniowej, nasycaniem terenu → infrastrukturą techniczną i socjalną (urbanizacja infrastrukturalna) i przemianami w → użytkowaniu ziemi wyrażającymi się spadkiem udziału → użytków rolnych, przy wzroście udziału terenów przemysłowych, komunikacyjnych, rekreacyjnych i in. U.p. związana jest z etapami → suburbanizacji i → dezurbanizacji

Czym jest Urbanizacja Przestrzenna znaczenie w Słownik geografia U .