urbanizacja ekonomiczna co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Ekonomiczna Urbanizacja

Co to znaczy: aspekt urbanizacji wyrażający się w przemianach struktur społeczno -zawodowych opierających na wzroście udziału ludności utrzymującej się z zajęć pozarolniczych w ogólnej liczbie ludności, lecz również na znacznym zróżnicowaniu struktury zatrudnienia. Urbanizacja wykazuje ścisłą zależność pomiędzy postępem działalności nierolniczych i wzrostem efektywności → rolnictwa. Postępy urbanizacji wiążą się z przechodzeniem ludności od rolnictwa do zajęć nierolniczych, a zatem z przejściem od społeczeństwa tradycyjnego, rolniczego (→ agrarna etap rozwoju gospodarczego), do społeczeństwa nowoczesnego, miejskiego (→ postindustrialna etap rozwoju gospodarczego). Towarzyszy temu znaczące zróżnicowanie → struktury funkcjonalnej miast. Urbanizacja w aspekcie ekonomicznym zaczyna się już w fazie → urbanizacji właściwej, przebiegając z największym nasileniem w fazie → suburbanizacji

Czym jest Urbanizacja Ekonomiczna znaczenie w Słownik geografia U .