urbanizacja demograficzna co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Demograficzna Urbanizacja

Co to znaczy: aspekt urbanizacji opierający na skupianiu się (→ koncentracji) ludności na niewielkim obszarze, poprzez co następuje przyrost → gęstości zaludnienia. Przyrost zaludnienia w miastach następuje raczej w wyniku intensywnego → napływu migracyjnego, a jego skutkiem jest przyrost udziału ludności miejskiej w ogólnej liczbie ludności państwie albo regionu. Tak rozumiana u.d. dokonuje się raczej w fazie → urbanizacji właściwej. Urbanizacja w aspekcie demograficznym obejmuje również przemiany struktur demograficznych, na przykład feminizacja miast (przyrost → współczynnika feminizacji), schemat → rodziny małodzietnej, niski → wzrost naturalny, a w skutku → starzenie się ludności

Czym jest Urbanizacja Demograficzna znaczenie w Słownik geografia U .