uprzywilejowanie polityczne co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Polityczne Uprzywilejowanie

Co to znaczy: wyższa pozycja pewnych → grup socjalnych (elit politycznych) w → strukturze socjalnej, wynikająca z posiadania → władzy albo możliwości wpływania na władzę, a więc polegająca na podejmowaniu i egzekwowaniu decyzji dotyczących innych ludzi (grup socjalnych), z wyjątkiem ich woli. Posiadanie władzy politycznej wiąże się z dysponowaniem środkami przymusu (prawo, policja, wojsko) o charakterze sankcji, które umożliwiają realizację pod-jętych decyzji. Wykonawcy tych decyzji respektują je w wyniku uznania ich prawomocności, poprzez szacunek dla prawa, autorytetu decydentów, nawyku posłuszeństwa czy groźby wykorzystania ustalonych sankcji w razie nie podporządkowania się zarządzeniom. Ekipy socjalne mogą również posiadać władzę ekonomiczną, polegającą na dysponowaniu ograniczonymi dobrami (środkami produkcji, środkami konsumpcji) i w ten sposób oddziaływać na zachowanie innych grup socjalnych. Dysponowanie tymi dobrami może wynikać z tytułu prywatnej własności, lecz również może być powiązane ze społecznymi (religijno -zwyczajowymi albo formalno-prawnymi) uprawnieniami do kierowania tymi dobrami

Czym jest Uprzywilejowanie Polityczne znaczenie w Słownik geografia U .