uprzywilejowanie grup co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Społecznych Grup Uprzywilejowanie

Co to znaczy: nierównoprawność poszczególnych → grup socjalnych w → strukturze socjalnej, wynikająca z jednostronnych stosunków socjalnych opierających na dominacji grup socjalnych posiadających pewne przywileje, względem innych grup, które są im podporządkowane. Podległość, upośledzenie czy zależność jednych grup socjalnych względem innych, prowadzi do ukształtowania się określonej → stratyfikacji socjalnej. Może również powodować narastanie antagonizmów w relacjach socjalnych i dezintegrację struktury socjalnej. Gdyż celem działania jednostek i grup socjalnych jest osiąganie zadowolenia i komfortu psychicznego przez zaspokajanie → potrzeb materialnych i duchowych, zatem najważniejszą sprawą staje się dostęp do dóbr zaspokajających owe potrzeby. Część tych dóbr jest ograniczonych (dobra rzadkie), więc stają się one obiektem konkurencji w społeczeństwie i źródłem konfliktów. Dostęp do tych dóbr posiadają niektóre ekipy socjalne, co daje im pozycję uprzywilejowaną w strukturze socjalnej. Realizację potrzeb socjalnych ułatwiają trzy fundamentalne wartości będące takimi dobrami rzadkimi: dochód (dający → uprzywilejowanie ekonomiczne), władza (dająca → uprzywilejowanie polityczne), prestiż (dający → uprzywilejowanie kulturowe)

Czym jest Uprzywilejowanie Grup znaczenie w Słownik geografia U .