uprzywilejowanie ekonomiczne co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Ekonomiczne Uprzywilejowanie

Co to znaczy: dostęp wybranych → grup socjalnych do wyższych dochodów, wynikający z pozycji tych grup w → społecznym podziale pracy. Pozycja ta uwarunkowana jest różnym poziomem czynności produktywnych (tworzenia nowych war-tości materialnych i duchowych). Zatem uprzywilejowaną pozycję w podziale → dochodu narodowego zajmują ekipy powiązane z w najwyższym stopniu efektywnymi, twórczymi działalnościami (na przykład kreowanie nowych technologii, obrót zasobami kapitału, organizacja i kierowanie) w świetle obowiązującego w danym społeczeństwie mechanizmu wartości. Wysokie dochody zapewniają większy zakres i wyższą jakość zaspokajania potrzeb, gwarantują łatwiejszy dostęp do dóbr rzadkich, dają większą niezależność

Czym jest Uprzywilejowanie Ekonomiczne znaczenie w Słownik geografia U .