unido united nations co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Unido (United Nations Industrial Development Organization; Organizacja Narodów Zjednoczonych Dsrozwoju Przemysłowego)

Co to znaczy: wyspecjalizowana agenda → ONZ, powstała w celu propagowania rozwoju gospodarczego → państw rozwijających się

Czym jest Unido (United Nations znaczenie w Słownik geografia U .