unici co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Unici

Co to znaczy: chrześcijanie wywodzący się z → Kościołów wschodnich i → staroorientalnych Kościołów wschodnich, którzy uznali dogmaty wiary i prawo kanoniczne → Kościoła katolickiego, w tym zwierzchność papieża, zachowując swoją obrzędowość, liturgię i duchowość. Kościoły unickie powstały wskutek ponawianych prób zjednoczenia Kościoła katolickiego (→ katolicyzm) i Kościołów wschodnich, począwszy od soborów lyońskiego w 1274 r. i florenckiego w 1439 r., z największymi osiągnięciami w wiekach XVII i XVIII. Aktualnie Kościół unicki w Europie (raczej na Ukrainie, w Rumunii, na Słowacji, w Polsce, na Węgrzech), a również na Bliskim Wschodzie i na innych kontynentach obejmuje łącznie około 12 mln wiernych. Pośród Kościołów unickich znajdują się między innymi wyodrębnione z Kościoła koptyjskiego i etiopskiego – Kościoły obrządku aleksandryjskiego, Kościół jakobicki obrządku antiocheńskiego, Kościół maronicki i dwa Kościoły obrządku chaldejskiego. Największą grupę pośród u. stanowią jednak → grekokatolicy

Czym jest Unici znaczenie w Słownik geografia U .