unia europejska european union co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Unia Europejska (European Union, Ue)

Co to znaczy: największa, główna organizacja działająca na rzecz współpracy gospodarczej Europy. Jej początki to założona w 1951 r. Europejska Wspólnota Węgla i Stali (Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Włochy), przekształcona w 1958 r. w → Europejską Wspólnotę Gospodarczą z siedzibą w Brukseli, w 1973 r. członkami EWG zostały Dania, Irlandia, Ogromna Brytania, w 1981 r. Grecja, w 1986 r. Hiszpania, Portugalia. W 1993 r. EWG wymieniła nazwę na UE (→ traktat z Maastricht – 15 członków stałych, bo w okolicy wyżej wymienionych krajów od 1995 r. przystąpiły również: Austria, Finlandia, Szwecja; plus członkowie stowarzyszeni). Celami Unii są: 1. współdziałanie gospodarek poszczególnych krajów; 2. popieranie rozwoju społeczno -ekonomicznego, podnoszenie standardu życia, współpraca kulturalna i tym podobne Działania pozwalające osiągnąć te cele to: 1. zniesienie barier celnych między państwami członkowskimi; 2. wykorzystywanie wspólnych taryf celnych i jednolitej polityki handlowej w relacji do krajów nie należących do Unii; 3. brak ograniczeń w przepływie osób, dóbr, usług i → kapitału; 4. ujednolicenie regulaminów prawa; 5. powołanie Europejskiego Banku umożliwiającego finansowanie rozwoju Unii. W 1998 r. w Brukseli zapoczątkowano mechanizm poszerzenia Unii o państwa z Europy środk., wsch. i płd. (Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry), co nastąpiło w maju 2004r. W 2007 do UE weszły również Bułgaria i Rumunia. Z kolei o akces starają się ciągle Chorwacja i Turcja

Czym jest Unia Europejska (European znaczenie w Słownik geografia U .