unia afrykańska african union co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Unia Afrykańska (African Union)

Co to znaczy: organizacja międzynarodowa o charakterze politycznym i wojskowym obejmująca wszystkie państwa afrykańskie (niezależnie od Maroka) powołana w miejsce rozwiązanej w 2002r. → OJA. Siedzibą U.A. pozostała Addis Abeba. Celem U.A. jest promowanie zasad i instytucji demokratycznych, większa ochrona praw człowieka w Afryce, dążenie do wygaszania konfliktów zbrojnych na kontynencie, powstanie i podtrzymywanie kontynentalnego rynku gospodarczego, ograniczanie zamiany handlowej z byłymi potęgami kolonialnymi na rzecz zamiany pomiędzy państwami afrykańskimi. U.A., na wzór → UE, dąży do powstania w przyszłości wspólnego parlamentu, banku centralnego, wspólnej waluty i sił pokojowych

Czym jest Unia Afrykańska (African znaczenie w Słownik geografia U .