umieralności trend co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Trend Umieralności

Co to znaczy: prawidłowość wskazująca na zróżnicowaną długość → przeciętnego czasu trwania życia kobiet i mężczyzn. Odporność biologiczna mężczyzn jest mniejsza niż kobiet, bo już od najmłodszych lat (nawet od pierwszych dni życia) wykazują oni wyższą → umieralność niż dziewczynki. Skutkuje to, że kobiety żyją dłużej od mężczyzn (w Polsce o ok. 8 lat dłużej). Mimo, Iż rodzi się więcej chłopców (→ rodności trend), to etapowo ich przewaga w → strukturze płci maleje i w starszych ekipach wieku dochodzi na początku do wyrównania liczebności kobiet i mężczyzn (w Polsce około 40 roku życia), a w najstarszych ekipach wieku występuje przewaga kobiet. Im starsze ekipy wieku tym przewaga kobiet jest coraz większa na przykład w Polsce w ekipie wieku 75–79 lat na 100 mężczyzn przypada 189 kobiet, a w ekipie 80 i więcej lat – 228 kobiet. U.t. zaznacza się najsilniej w państwach starych demograficznie, gdzie liczebna przewaga kobiet nad mężczyznami wynosi: na przykład 105 kobiet na 100 mężczyzn w Niemczech i Francji, 106 w Polsce i Austrii, zaś 109 na Węgrzech. Z kolei niezdrowe odżywianie, ciężka robota, niehigieniczny tryb życia, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa w pracy i w ruchu komunikacyjnym, prowadzą do zjawiska nadumieralności mężczyzn (a więc prócz faktu, Iż naturalna umieralność mężczyzn jest wyższa niż kobiet, to jeszcze dodatkowo pogłębiają ją w/w impulsy). Zdarzenie to występuje raczej w Rosji, gdzie → przeciętny czas trwania życia mężczyzn wynosi 58,8 lat, zaś kobiet 71,9 lat, a więc o 13 lat dłużej

Czym jest Umieralności Trend znaczenie w Słownik geografia U .