układ warszawski co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Warszawski Układ

Co to znaczy: sojusz wojskowy utworzony w 1955 r. w Warszawie, z siedzibą w Moskwie. Zrzeszał on Albanię (od 1964 r. nie brała udziału w pracach Układu), Bułgarię, Czechosłowację, NRD, Polskę, Rumunię, Węgry i ZSRR. Zmiany polityczne w Europie środk.-wsch. w latach 90. XX w. wywołały z jednej strony rozpad struktury UW (w 1989 r.), zaś z drugiej strony spowodowały dążenia integracyjne z Europą Zachodnią, w tym z istniejącymi tam sojuszami wojskowymi i układami gospodarczymi. Efektem tych dążeń było przyjęcie w latach 90. XX w. państw Europy środk., w tym Polski, do → NATO

Czym jest Układ Warszawski znaczenie w Słownik geografia U .