ugór miejski co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Miejski Ugór

Co to znaczy UGÓR MIEJSKI: region miasta, na którym wyczerpane zostały możliwości kontynuowania jego dotychczasowych → funkcji (przemysłowej, składowej, komunikacyjnej). To są na przykład nieczynne już doki portowe, tereny poprzemysłowe. Po działalności gospodarczej pozostało zagospodarowanie materialne (budynki, → infrastruktura techniczna), przeważnie przestarzałe, zdegradowane i zdekapitalizowane, które stwarza jedynie barierę w rozwoju miasta (→ próg postępowy). Zagospodarowanie u.m. bazuje na całkowitym wyburzeniu starej zabudowy i przeznaczanie pozyskanego obszaru pod nowe inwestycje, → rewitalizacji zabudowy i nadaniu jej nowych funkcji (→ lofty, centra handlowo-usługowe, multikina, galerie), lub na tworzeniu skansenów przemysłowych

Czym jest Ugór Miejski znaczenie w Słownik geografia U .