uchodźca co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Uchodźca

Co to znaczy: → migrant zmuszony do opuszczenia dotychczasowego miejsca zamieszkania z powodu różnego typu prześladowań, najczęściej politycznych lub religijnych (→ migracja polityczna). Jak się szacuje na świecie ok. 15 mln osób uzyskało bądź ubiega się o status u. Drugie tyle nie stara się o formalno -prawne usankcjonowanie swego statusu, próbując po prostu przeżyć (Afryka). Problemami uchodźstwa zajmuje się agenda ONZ ds. u., czyli Urząd Wysokiego Komisarza do spraw Uchodźców (UNHCR). W 1975 r. na świecie było 2,8 mln u., w 1990 r. 15,8 mln, zaś w 2000 r. ok. 30 mln u. Zjawisko to zatem lawinowo narasta. Niestety z największym nasileniem zachodzi ono między krajami biednymi, dotkniętymi w równym stopniu wojnami, chorobami i klęskami głodu (Afryka). W poł. lat 90. XX w. największy odsetek u. w stosunku do ogólnej liczby ludności danego kraju zanotowano w Bośni, Liberii, Rwandzie, Burundi, Afganistanie, Mozambiku, Erytrei, Sierra Leone, Angoli, Somalii. Oznacza to, że w czasie wojen, swoje miejsce zamieszkania opuściło 57% mieszkańców Bośni i Hercegowiny, znajdując azyl na terenie sąsiednich republik byłej Jugosławii, w Niemczech, Austrii; 50% mieszkańców Liberii, którzy znaleźli azyl w Gwinei, Sierra Leone i na Wybrzeżu Kości Słoniowej oraz 35% mieszkańców Rwandy, którzy znaleźli schronienie na terenie Ugandy i Zairu. W Afryce, spośród 16 mln u., pod opieką ONZ znalazło się zaledwie 2 mln osób. Najwięcej u. znajduje się w płn.wsch. oraz w środk. Afryce. Duża liczba u. pochodzi z regionu Kaukazu (głównie z Czeczenii), z Afganistanu, Iraku, Kuby. Najtrudniejsza jest sytuacja w obozach u. z terenów objętych konfliktami zbrojnymi (u. z Darfuru, z Afganistanu), gdzie brakuje dosłownie wszystkiego od jedzenia i wody począwszy.

Czym jest Uchodźca znaczenie w Słownik geografia U .