teoria rozwoju spolaryzowanego co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Spolaryzowanego Rozwoju Teoria

Co to znaczy: próba wyjaśnienia przyczyn nierówności w → poziomie życia ludności z punktu widzenia państw bogatych. Autorem t.r.s. jest J. Friedmann, który wyszedł z założenia, Iż przyrost gospodarczy nie może być równomierny w przestrzeni, bo impulsy tego wzrostu rozmieszczone są nierównomiernie. Zatem do wzrostu gospodarczego predysponowane są miejsca (tak zwany rdzenie albo obszary centrum), które dysponują potrzebnymi zasobami. Ponadto, by uzyskać oczekiwany sukces wzrostu należy dążyć do koncentracji zasobów w takich miejscach. Przyspieszony przyrost gospodarczy może dokonywać się jedynie w tak zwany obszarach rdzeniowych, obszarach centrum. Tylko tam powstają innowacje, tam skupione są działalności zaawansowane technologicznie i usługi wyższego rzędu. Z kolei peryferia otaczające to centrum wykazują słabszy postęp oparty na działalnościach szablonowych (rolnictwo, górnictwo) i słabiej zaawansowanym technologicznie przemyśle przetwórczym. Zatem powstają dysproporcje w → poziomie życia ludności pomiędzy obszarami centrum a obszarami peryferii. Centrum wywiera wpływ niekorzystnie na peryferia, przyciągając z nich zasoby w formie siły roboczej, kapitału, surowców, powodując wymywanie peryferii, poprzez co różnice w poziomie życia pomiędzy tymi obszarami stale się pogłębiają. Dopiero na wyższym etapie rozwoju wystąpią tendencje odśrodkowe (sukces przesączania), opierające na wynoszeniu z centrum na peryferie części zasobów i działalności (zwykle fundamentalnych bądź przestarzałych), co pozwoli etapowo niwelować dysproporcje w poziomie życia ludności. Koncepcję centrum -peryferia można wykorzystać do wyjaśniania nierówności socjalnych w różnych skalach przestrzennych. W skali międzynarodowej państwami centrum są państwa bogate (Triada: Europa Zachodnia, Stany Zjednoczone i Japonia), zaś pozostałe państwa stanowią peryferia bądź półperyferia (efekty przesączania w państwach Europy środk. i wsch., Azji płd.-wsch). Koncepcja ta daje się wykorzystać również w układach regionalnych, na przykład aglomeracje miejskie i ich zaplecza, Górny Śląsk i tereny Pol-ski płd. i płd.-wsch. w latach 70. XX w

Czym jest Teoria Rozwoju Spolaryzowanego znaczenie w Słownik geografia T .