tatarzy co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Tatarzy

Co to znaczy: → narodowość należąca do → tureckich ludów, wywodząca swą nazwę od jednego z plemion mongolskich, jeszcze z czasów imperium Czyngis Chana (→ Mongołowie). Już wówczas rozszerzono ją na plemiona tureckie, mongolskie i tunguskie biorące udział w podboju Europy. Chanowie tatarscy usamodzielnili się tworząc tzw. Złotą Ordę, która podporządkowała sobie Ruś. Powstały chanaty: kazański, astrachański, krymski, syberyjski i inne. W XVI –XVIII w. zostały one podbite przez Rosję. W czasach ZSRR powstały autonomiczne republiki: tatarska (Tatarstan – T. nadwołżańscy) i krymska. T. krymskich jednak deportowano do Azji środk. pod pretekstem kolaboracji z Niemcami. Po wielu la-tach pozwolono im wrócić na Krym, lecz ich ziemie były już zasiedlone przez ludność rosyjską i ukraińską. T. posługują się dialektami tatarskimi języków z grupy tureckiej (→ ałtajskie języki). Wyznają → islam sunnicki. Ich liczbę szacuje się na 5–6 mln osób. Stanowią także niewielką mniejszość (ok. 3 tys.) w Polsce, zamieszkując wsie Kruszyniany i Bohoniki bądź pozostając w rozproszeniu w dużych miastach (Gdańsk, Warszawa).

Czym jest Tatarzy znaczenie w Słownik geografia T .