szari’at co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja At Szari

Co to znaczy: zestaw praw i regulaminów obowiązujących każdego muzułmanina (→ islam), który wg teologów i prawników jest dziełem Boga objawionym prorokom, a równocześnie traktowany jest jako prawo naturalne. W islamie nie ma rozdziału na prawo świeckie i zasady religii. W VII w. kodyfikacją prawa zajęły się muzułmańskie szkoły prawne (mazhaby). Ostatecznie ustaliły się 4 szkoły sunnickie i 1 szyicka. Gdyż nakazy prawa wywodzą się z Koranu i z sunny, ma ono święty charakter i człowiek nie może go zmienić, a co najwyżej odwoływać się do jego interpretacji. Na kształtowanie się sz. wpływ miało również prawo zwyczajowe i poprzednie, regionalne mechanizmy prawne na terenach zajętych poprzez muzułmanów. Prawo islamskie dotyczy szerokiego wachlarza zagadnień, od regulacji politycznych i życia społecznego po intymne relacje małżonków, obejmując prawo rodzinne, karne, cywilne, międzynarodowe, bankowe. Zasadniczo jednak dzieli ludzkie uczynki na te w stosunku człowieka do Boga i do innych ludzi. W relacji do Boga najcięższymi grzechami są: odstępstwo od wiary, politeizm, nieprzestrzeganie istotnych obowiązków kultowych, zaś w relacji do człowieka: morderstwo, fałszywe świadectwo, nierząd, kradzież, picie wina, hazard, rozbój. Od XIX w. w wielu państwach arabskich wprowadzane były z większym albo mniejszym powodzeniem regulaminy prawa europejskiego. Aktualnie, w wypadku odradzania się → fundamentalizmu islamskiego, ponownie fundamentem regulacji prawnych staje się sz

Czym jest Szari’At znaczenie w Słownik geografia S .