system osadniczy co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Osadniczy System

Co to znaczy: zestaw wzajemnie powiązanych i oddziałujących na siebie jednostek osadniczych (→ osiedli), które tworzą funkcjonalną całość, wyodrębniającą się z otoczenia, ale pozostającą z nim w określonej współzależności. Przykładami s.o. są złożone zespoły wielkomiejskie typu aglomeracja, → konurbacja, → megalopolis, mające równocześnie charakter → regionu węzłowego, gdzie występują mocne powiązania i współzależności wynikające z → terytorialnego podziału pracy. Powiązania pomiędzy jednostkami osadniczymi → regionu społeczno -ekonomicznego pozwala na wyodrębnienie regionalnych s.o., zaś mocne domykanie się powiązań w skali państwie pozwalają wydzielić krajowe s.o. Granica państwa stanowi gdyż ważną barierę w tworzeniu takich powiązań. W jednoczącej się Europie w wyniku ograniczania roli granic jako barier i rozwoju → euroregionów, tworzy się współcześnie ponadnarodowy, kontynentalny s.o., którego ogniwami będą miasta spełniające funkcje o zasięgu kontynentalnym albo nawet globalnym (→ miasta światowe, miasta globalne, → metropolie)

Czym jest System Osadniczy znaczenie w Słownik geografia S .