świadkowie jehowy co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Jehowy Świadkowie

Co to znaczy: organizacja chrześcijańska wywodząca się z ruchu Badaczy Pisma Świętego. Opierają się na autorytecie Pisma Świętego, twierdząc, że jedynym Bogiem jest Jehowa (nie uznają Trójcy Świętej). Fundamentalnym obowiązkiem jest głoszenie prawdy o mających nadejść rządach Bożych na Ziemi (→ millenaryzm). Potępiają pijaństwo, narkomanię, palenie tytoniu, relacje pozamałżeńskie, transfuzję krwi, odmawiają służby wojskowej. W Polsce zdelegalizowani w czasach PRL, od 1989 r. ponownie uznani w świetle prawa. Prowadzą działalność misyjną i wydawniczą. Liczba wyznawców na świecie około 5 mln osób, zaś w Polsce około 125 tys. osób

Czym jest Świadkowie Jehowy znaczenie w Słownik geografia S .