sukcesja funkcji co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Funkcji Sukcesja

Co to znaczy: zmiana → funkcji dominującej danego obszaru, na przykład miasta, pod wpływem zmieniających się uwarunkowań politycznych, gospodarczych czy także socjalnych. Odpowiednikiem s.f. miasta jest Toruń, który kilkakrotnie zmieniał funkcję dominującą. Powstał w XIII w. jako port rzeczny na Wiśle, pełniąc w średniowieczu funkcje komunikacyjne i handlowe. W momencie rozbiorów przebiegająca w pobliżu granica prusko -rosyjska, spowodowała, Iż Toruń stał się twierdzą graniczną i siedzibą garnizonów wojskowych, zaś kluczową funkcją miasta stała się → funkcja wojskowa. Z kolei po drugiej wojnie światowej miasto pełniło w pierwszej kolejności funkcję przemysłową i kulturalno-naukową

Czym jest Sukcesja Funkcji znaczenie w Słownik geografia S .