struktura zatrudnienia co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Zatrudnienia Struktura

Co to znaczy STRUKTURA ZATRUDNIENIA: udział ludności zatrudnionej w poszczególnych działach i → sektorach gospodarki, uwzględniający → zatrudnienie wg miejsca pracy, a więc przynależności zakładu, gdzie się pracuje, do danego sektora (→ sekcji) gospodarki. Zatem na przykład kierowcę zatrudnionego w firmie handlowej zalicza się do sekcji handel i naprawy. S.z. wg sektorów gospodarki: w → rolnictwie, → przemyśle i → usługach, ilustruje poziom → rozwoju gospodarczego danego państwie i pozwala określić fazę tego rozwoju. Odznacza się przy tym trzy etapy rozwoju gospodarczego: → agrarną, → industrialną i → postindustrialną. Opierając się na s.z. ustala się również funkcje gospodarcze obszarów, na przykład → funkcje miast

Czym jest Struktura Zatrudnienia znaczenie w Słownik geografia S .

Co znaczy Struktura Ludności:
Porównanie grup ludności w ogólnej liczbie ludności w danym czasie na danym obszarze. Podziału ludności na ekipy dokonuje się wg przyjętych mierników, na przykład wg → cech demograficznych, jest to wieku (→ struktura zatrudnienia co znaczy.
Krzyżówka Specjalizacja Funkcjonalna:
Dlaczego określonego rodzaju działalności społecznej lub gospodarczej na danym obszarze, np. w mieście, regionie, powiecie, znacznie przekraczająca potrzeby mieszkańców tego obszaru; skala działalności struktura zatrudnienia krzyżówka.
Co to jest Środowisko Ekonomiczne:
Jak lepiej przestrzeni geograficznej, którą charakteryzuje → koncentracja działalności gospodarczej, na przykład tereny przemysłowe, → infrastruktury technicznej, składy surowców i materiałów, tereny struktura zatrudnienia co to jest.
Słownik Socjologia:
Kiedy edukacja o → społeczeństwie, koncentrująca się na opisywaniu i wyjaśnianiu stanu konkretnego społeczeństwa w ustalonym momencie historycznym. Każde społeczeństwo posiada gdyż odmienny kontekst struktura zatrudnienia słownik.
  • Dodano:
  • Autor: