struktura zatrudnienia co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Zatrudnienia Struktura

Co to znaczy: udział ludności zatrudnionej w poszczególnych działach i → sektorach gospodarki, uwzględniający → zatrudnienie wg miejsca pracy, a więc przynależności zakładu, gdzie się pracuje, do danego sektora (→ sekcji) gospodarki. Zatem na przykład kierowcę zatrudnionego w firmie handlowej zalicza się do sekcji handel i naprawy. S.z. wg sektorów gospodarki: w → rolnictwie, → przemyśle i → usługach, ilustruje poziom → rozwoju gospodarczego danego państwie i pozwala określić fazę tego rozwoju. Odznacza się przy tym trzy etapy rozwoju gospodarczego: → agrarną, → industrialną i → postindustrialną. Opierając się na s.z. ustala się również funkcje gospodarcze obszarów, na przykład → funkcje miast

Czym jest Struktura Zatrudnienia znaczenie w Słownik geografia S .