struktura wykształcenia co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Wykształcenia Struktura

Co to znaczy: podział ludności wg posiadanego wykształcenia. Wyróżniamy przy tym następujące kategorie: ludność bez wykształcenia, ludność z wykształceniem fundamentalnym, ludność z wykształceniem zasadniczym zawodowym, ludność z wykształceniem średnim, ludność z wykształceniem wyższym. Strukturę tę podaje się w relacji do ludności w wieku 15 i więcej lat (w Polsce w → powszechnym spisie ludności z 2002r. dane o s.w. odnosi się do ludności w wieku 13 lat i więcej). W statystyce międzynarodowej podawana jest s.w. dla ludności w wieku 25 lat i więcej, jest to po ukończeniu wszystkich etapów nauki. Poszczególne państwa świata wykazują znaczące zróżnicowanie poziomu wykształcenia ludności, co pozostaje w ścisłej zależności z osiągniętą → fazą rozwoju gospodarczego. Najniższy poziom wykształcenia występuje w państwach będących w → agrarnej fazie rozwoju gospodarczego. Największą grupę stanowi tu ludność bez wykształcenia, na przykład w Pakistanie bez wykształcenia pozostaje 73,8% ludności w wieku 25 i więcej lat, w Egipcie 64,1%, a w Indiach 57,5%. W państwach tych powszechny jest → analfabetyzm. W Pakistanie 60,6% ludności w wieku 15 i więcej lat nie potrafi czytać i pisać, w Indiach 47,9%, w Nigrze aż 86,6%, w Afganistanie 68,5%, w Etiopii 66,8%. W s.w. państw znajdujących się w fazie → industrialnej dominuje wykształcenie fundamentalne bądź średnie. W Czechach ludność z wykształceniem fundamentalnym stanowi 31,4%, a z wykształceniem średnim 58,6% ogółu ludności w wieku 25 i więcej lat, w Bułgarii adekwatnie 44,4% (wykształcenie fundamentalne) i 35,7% (wykształcenie średnie), w Polsce 42,8% i 47,8%, w Malezji 33,7% i 43,0%, w Słowenii 45,1% i 42,4%. Najwyższy poziom wykształcenia posiadają najsilniej rozwinięte gospodarczo państwa świata, będące w → postindustrialnej fazie rozwoju społeczno -gospodarczego. Udział ludności z wykształceniem ponad średniego w relacji do ludności w wieku 25 i więcej lat wynosi w Stanach Zjednoczonych 46,5%, w Kanadzie 21,4%, w Szwecji 21,0%, w Japonii 20,7%. Dane te dotyczą przełomu lat 80/90. albo początku lat 90. XX w. W Polsce dominuje wykształcenie średnie –47,8% – zaś udział ludności z wykształceniem ponad średniego to raptem 7,9%. Powyższe dane pochodzą z powszechnego spisu ludności z 1988 r. S.w. ludności w wieku 15 i więcej lat i 13 i więcej lat w Polsce w świetle ostatniego spisu ludności z 2002r. przedstawia tabela

Czym jest Struktura Wykształcenia znaczenie w Słownik geografia S .