struktura wieku co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Wieku Struktura

Co to znaczy: podział ludności wg wieku, udział poszczególnych grup wieku w ogólnej liczbie ludności. Z racji na proporcje poszczególnych grup wieku w ogólnej liczbie ludności odznacza się 3 fundamentalne typy s.w.: progresywną, zastojową i regresywną. Struktura progresywna dotyczy młodych demograficznie społeczeństw znajdujących się w fazie → eksplozji (Etiopia, Niger) bądź implozji demograficznej (Meksyk, Indie). Struktura zastojowa charakterystyczna jest dla społeczeństw dojrzałych demograficznie, które znajdują się w fazie → równowagi nowoczesnej (Polska, Kanada, Japonia). Struktura regresywna występuje w państwach starych demograficznie (→ starzenie się społeczeństw), zagrożonych → regresem demograficznym (Szwecja, Niemcy, Węgry). Wyróżnionym typom s.w. odpowiadają analogiczne typy → piramidy płci i wieku

Czym jest Struktura Wieku znaczenie w Słownik geografia S .